Archive News

Irish Summer Colleges Grants Scheme 2009

23 April 2009

Cumann Lúthchleas Gael - Chontae an Dúin Scéim Deontais Gaeltachta 2009 Tá Bord Chontae an Dúin ag tairiscint beagán deontais Gaeltachta le freastal ar Choláistí/Chúrsaí Gaeilge Samhraidh i 2009. Tá na deontais ar fáil do dhaltaí scoile (baill den Chumann Luthchleas Gael), atá ina gcónaí i gContae an Dhúin. Beidh An Choiste freagrach as na hiarratasóirí a roghnú. Is é an Déardaoin, 7ú Bealtaine 2009, an dáta deireanach a ghlacfar le hiarratais. Ní ghlacfar le haon iarratas mall.  

Down GAA County Board Irish Summer Colleges Grants Scheme 2009

Down County Board are offering a small number of grants for students attending Irish Colleges/Courses in the summer of 2009. The grants are being offered to school students (who are members of the GAA), who reside in County Down. The Board will be responsible for selecting the successful candidates. The final date for applications is Thursday, 7thMay 2009.Late applications cannot be accepted. All correspondence (by mail or email) to:

Seán Ó Duibheannaigh, (Oifigeach Gaeilge agus Cultúir),

47 Cathedral View,
Downpatrick,
Co. Down BT30 6DL
irishandcultureofficer@down.gaa.ie
                         
 
PLEASE NOTE THAT SUCCESSFUL APPLICANTS MUST BE AVAILABLE
                    FOR A PUBLICITY PHOTO-SHOOT IN MAY.